Nieuwsbericht

Nieuwe regeling F-gassen besluit

Sinds 2015 is er binnen de Europese unie een nieuwe regeling van kracht met als doel de CO² uitstoot te verminderen. Voor de koel- en klimaat techniek heeft dat veel invloed. Met name de gassen die wij gewend zijn om te gebruiken , zijn aan die regeling onderhevig. De F-gassen, F staat in deze voor Fluor, hebben allemaal een GWP waarde. Deze Global Warning Potential  oftewel vrij vertaald in het Nederlands Broeikas-effect-index waarde geeft aan hoeveel schade het toebrengt aan het milieu door middel van de CO² uitstoot , als het in het milieu komt. Enerzijds geeft deze regeling aan wat de grenzen van het gebruik worden. Zo mogen vanaf 2020 middelen met een GWP waarden hoger  dan 2500 niet meer gebruikt worden in koel- en vries installaties. Anderzijds heeft de Europese regering een quota afgesproken over de hoeveelheid Tonnen CO² equivalent wat gebruikt mag worden nu en in de komende jaren.

De basis van deze quota is het gemiddelde van aantal tonnen CO² equivalenten die gedurende de jaren 2009 t/m 2012 in Europa zijn verbruikt. Als voorbeeld 1 kilo R404A/R507 veel gebruikt koel en vries installaties,heeft afgerond 4 ton CO² equivalent. Koelgassen die doorgaans in de Airconditioning gebruikt worden hebben algemeen gesproken 2 ton CO² equivalent per kilo.  Voorheen werd de grens van logboeken en lektesten aangeven in kilo’s koelgas dat zich in een installatie bevindt. Nu met de nieuwe regeling zijn het de tonnen CO2 equivalent.  Bijvoorbeeld een kleine installatie met 2  kilo R507 viel eerder niet onder de lektest/ logboek regeling maar nu  ( 2x 4 ton CO² eq) valt dezelfde installatie wel onder deze maatregel. Deze GWP waarden hebben ook invloed op de verkrijgbaarheid en prijs ontwikkeling. Wat deze regeling voor uw installatie tot gevolg heeft en wat de beste manier is om u voor te bereiden is in deze tekst niet beschreven. Dit is afhankelijk van het soort gas, de grootte van de installatie en de leeftijd van de installatie. Wel kunnen wij u als uw koeltechnische installateur adviseren. Wij maken graag een afspraak met u om dit in een persoonlijk gesprek toe te lichten en u hierin verder te adviseren.