Nieuwsbericht

Nieuwe regelgeving synthetische koudemiddelen

Per 1 januari 2015 is de nieuwe F-gassenverordening voor synthetische koudemiddelen in werking getreden. Dit heeft voor u als beheerder mogelijke consequenties op het gebied van de uit te voeren lekcontroles. De frequentie van de controles wordt niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van uw systeem, maar op basis van de inhoud in CO2-equivalenten. Dit CO2 equivalent is voor elk koudemiddel anders. Met andere woorden: Wat is de CO2 uitstoot van uw installatie in ton CO2 equivalent. Vanaf 1 januari 2017 dienen alle koelsystemen voorzien te zijn van een CO2 equivalent sticker. Om dit te kunnen realiseren zijn we vanaf nu tijdens het uitvoeren van onderhoud of reparaties begonnen met het aanbrengen van deze sticker op uw toestel. Onze monteur bepaald aan de hand van type koudemiddel en inhoud de CO2 equivalent en vult dit op de sticker in. Indien dit voor u consequenties heeft wordt u hierover geïnformeerd.