Nieuwsbericht

Algemeen koelsysteem Elopak uitgebreid

Op het algemeen koelsysteem is dit voorjaar een uitbreiding gedaan om de bestaande drukpers in hal 2 ook via deze koeling te bedienen van koud water. Op de reeds voorziene supports op het dak van het pand zijn de nieuwe koelleidingen in Victaulic aangebracht. Tevens zijn op de buffertank 2 stuks nieuwe transportpompen aangesloten. De bestaande koelmachine die binnen in de plant staat is waterzijdig en elektrisch gekoppeld aan het algemene koelsysteem. Indien nodig kan middels by-pass afsluiters deze machine buiten bedrijf gesteld worden. In verband met de warmteterugwinning van de condensorwarmte voor het opwarmen van de productiehal is deze machine zo aangepast dat hij in de winter als eerste start en in de zomer als laatste wordt vrijgegeven.