Een hoog rendement

Warmte terugwinning

Veel panden verliezen warmte langs de vele kieren en gaten. En hoewel een moderne woning en bedrijfspanden al een stuk beter gebouwd worden, gaat nog veel warmte verloren via het mechanische afzuigsysteem.

Hougkoeling is al jaren actief op het gebied van warmteterugwinning. Het achterliggende principe hiervan is dat de frisse, schone buitenlucht verwarmd wordt door de vuile afgezogen lucht. Uiteraard zonder dat deze twee luchtstromen vermengd worden. Dit gebeurt met een rendement van gemiddeld 90 %. Ook het terug winnen van restwarmte uit koelsystemen behoort tot de mogelijkheden. De warme persgassen kunnen op deze manier gebruikt worden om bijvoorbeeld een boiler op te warmen.